Greqi, shkurorëzimi ekspres është tani një realitet

Greqi

Me procedura Express, pavarësisht protestave të avokatëve në kundërshtim mund të lëshohet në shkurorëzimeve konsensuale në zyrat noteriale. Dhe kjo, dy ditë para Krishtlindjes u botua në Ligjin e Gazetës së Qeverisë 4509/2017 i cili siguron mundësinë e zgjidhjes së martesës përmes një noteri. Tashme shkurtohet jo vetëm afati kohor por edhe ana ekonomike. Njerëzit nuk do të presin vite më vite me radhe, ndrsa sot zgjidhja do jetë eksprese vetëm me anën e një noteri.