Greqia merr Presidencën e Këshillit të Evropës – Mesazhi i Presidentes Sakellaropoulou

322

Greqia fqinje nga sot në një kohë të vështirë pandehmie merr Presidencën e Këshillit të Evropës…

“Është detyrë e të gjithë neve të kontribuojmë në punën e Këshillit të Evropës, një fener të demokracisë dhe të drejtave të njeriut në të gjithë botën. Presidenca Greke e Këshillit të Evropës ka filluar të prioritizojë mbrojtjen e jetës, shëndetit publik dhe të drejtave të njeriut në kushte të pandemisë së bindur 19“, tha Presidentja Katerina Sakellaropoulou me rastin e marrjes së Greqisë nga Presidenca e Këshillit të Evropës.

“Sot Greqia po merr përsipër Presidencën e Këshillit të Evropës, një institucion që ka dhënë kontributin më të madh në formësimin e vlerave të përbashkëta evropiane dhe konsolidimin e paqes, demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit në kontinentin tonë. Presidenca Greke do të përkojë me përvjetorin e festimit, më 4 nëntor, të 70-vjetorit të nënshkrimit të arritjes më të madhe të Këshillit të Evropës, Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Marrja e Presidencës së Këshillit të Evropës nga vendi ynë do të ndodhë në kushtet e veçanta të vendosura nga pandemia e kurorëzimit. Pandemia, e cila ka goditur të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Shteteve, po ndikon gjithashtu në funksionimin e Presidencës Greke, si dhe zgjedhjen e temave që duhen theksuar. Kjo është “Presidenca Dixhitale” e parë (E-Kryesia), e cila do të shfrytëzojë sa më shumë nga mundësitë e ofruara nga teknologjitë e reja.

Tema qendrore e zgjedhur është mbrojtja e jetës njerëzore dhe shëndetit publik në kontekstin e pandemisë COVID-19 dhe menaxhimin efektiv të krizës shëndetësore, me respekt të plotë të të drejtave të njeriut dhe parimeve të demokracisë dhe shtetit të ligjit. Kjo çështje është plotësisht në përputhje me misionin e Këshillit të Evropës dhe vlerat themelore që ai synon.

Në të njëjtën kohë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që Presidenca Greke të merret me pavarësinë dhe efikasitetin e drejtësisë, një kusht i domosdoshëm për ekzistencën e një ligji.

Gjithashtu, Presidenca Greke do të nxjerrë në pah të drejtat e të rinjve. Këto të drejta përfshijnë, si çështje parësore, forcimin e arsimit dhe demokracisë në epokën dixhitale, mbrojtjen e fëmijëve si grup i prekshëm, veçanërisht në kohë krizash, gëzimin e trashëgimisë kulturore të paprekur nga efektet e ndryshimit të klimës dhe forcimi i shoqërisë të drejtat dhe veçanërisht e drejta e aksesit të grupeve sociale të cenueshme për shëndetin, në dritën e Kartës Sociale Evropiane. Këto tema përshkruajnë sfidat moderne të paraqitura nga të drejtat e njeriut ndaj krizës shëndetësore, teknologjive digjitale dhe ndryshimit të klimës. Parimet dhe vlerat e Këshillit të Evropës janë mjetet me të cilat mund të merren këto sfida pa e humbur Evropën atë që e bën atë të veçantë”

.