Greqia në krizë redukton çmimet e energjisë elektrike me 7%

Ekonomi

greqia ul energjine-2

Reduktimet në tarifat e energjisë elektrike nga korpusi kryesor i vendit (ΔΕΗ ) nga  që dalin nga 1 janar 2017 për të zbatuar vendimet e Entit Rregullator të Energjisë që reduktojnë tarifat e rrjetit (transmetimit dhe shpërndarjes).

Normat e reduktimit për konsumatorët e banimit janë 7% dhe të aplikohet në mënyrë uniforme nga të gjithë furnizuesit e energjisë elektrike (energji elektrike dhe alternative), pasi kjo është e ashtuquajtura akuza monopol. Reduktimet më të vogla janë bërë edhe për disa kategori të familjeve me faturat dhe përfituesit tariforë të të familjeve në nevojë si ndihmë sociale. Konkretisht: Çmimi aktual i energjisë për kilovat është i 0.14 euro, ndërsa nga 1 janari do të jetë çmimi i ri i 0,13 € me ulje deri 7.1%.

Burimi : Zougla.gr