IIF : Borxhi “bombë” 215 trilion dollarë kërcënon planetin

Bota

Borxhi Global arriti në 215 trilionë dollarë në vitin 2016, kryesisht për shkak të rritjes në zhvillimin e borxhit të vendeve 325% e GDP-së botërore ka arritur në të gjithë botën ( privat dhe publik) borxh në vitin 2016, e cila si tërësi arriti në $ 215 trilionë dollarë, sipas një raporti të Institutit Ndërkombëtar Financiar (Instituti për Financa Ndërkombëtare, IIF), ku shkaku kryesor i rritjes së shpejtë ishte emetimi i letrave me vlerë të borxhit nga ekonomitë në zhvillim.

Borxhi Global u rrit me 7.6 trilionë dollarë në vitin 2016 në krahasim me vitin e kaluar. Borxhi arriti në 320% të GDP-së botërore në vitin 2015.

Borxhi në vendet në zhvillim ka shënuar një “rritje dramatike” 55 trilionë euro në vitin 2016, ose 215% të GDP-së së tyre. Kjo është kryesisht për shkak të borxheve të korporatave që nuk i përkasin në sektorin financiar, sipas raportit IIF.

Në tregjet në zhvillim është lëshuar një vlerë e re të borxhit rreth 40 trilionë dollarë nga viti 2006 deri në 2016, që shënon një rritje të shpejtë duke pasur parasysh se borxhi i ri i lëshuar nga viti 1996 deri në vitin 2006 arriti në rreth 9 trilionë dollarë në të njëjtin burim.

Borxhi Global u rrit me 70 trilionë dollarë në dekadën e fundit duke arritur një shifër pa precedent, theksoi i IIF.

Në vendet e zhvilluara paraqet një shumë në vlerë prej 160 trilionë dollarë, që pjesa më e madhe e borxhit globale, e cila arriti një lartësi prej pothuajse katër herë (390%) të GDP-së së tyre.

Sipas raportit të Institutit, pjesa më e madhe e rritjes së borxhit të vendeve të zhvilluara në 32 trillion dollarë, për shkak të qeverive, borxhi i SHBA dhe Mbretërisë së Bashkuar për më shumë se dyfishi nga 2006. Japonia dhe vendet e zhvilluara në Evropë panë borxhin e qeverisë së tyre se është rritur me rreth 50%./focus news.al/