Issue Publik : 56% e grekëve duan qendrimin në BE

Greqi

studimi per BEPyetjes nëse do të ishte nesër në referendum Greqia për të dalë nga nga BE,  56 % u përgjigjën se do të votonin në favor për të qendruar në BE, ndërsa 39% daljen nga BE, sipas një sondazhi i kryer nga Issue Publik, për llogari të gazetës AVGI. Në mënyrë të veçantë, një opinion pozitiv për BE-në kanë 44% e njerëzve të intervistuar në studim, dhe për mendimin pozitiv të euros është 55%.