Karta Blu e BE-së dhe si mund te aplikohet ?

Bota Emigracioni

Karta Blu e BE është një leje qëndrimi e lëshuar për njerëz me kualifikim të lartë nga vendet e treta që planifikojnë të punojnë në BE. Bartësit e saj u jepet përfitime dhe letra me vlerë, por lejet mund të jenë shumë të vështira për t’u marrë.

Karta Blu e BE-së mundëson shtetas të vendeve të treta që janë të diplomuar universitarë ose që kanë një kualifikim të krahasueshëm për të marrë një leje qëndrimi për punë në BE. Mbajtësit mund të aplikojnë për vendosje të përhershme në Evropë pas një kohe të caktuar.

Bartësit e Kartonit Blu lejohen të sjellin bashkëshortin, partnerin, fëmijët që kanë pasur me bashkëshortin e tyre dhe të afërmit e tjerë që janë të varur nga ata. Ata gjithashtu sponsorizojnë lejet e anëtarëve të familjes. Pasi aprovohet aplikimi, karta blu është e vlefshme për 1-4 vjet në varësi të kohëzgjatjes së kontratës së punës së aplikantit. Mund të rinovohet. Pasi një mbajtës i Kartonit Blu jeton dhe punon në një vend evropian për dy vjet, ai / ajo ka të drejtë për të njëjtat të drejta si qytetarë, me përjashtim të kredive, granteve dhe të drejtave të strehimit.

Kush mund të aplikojë për një kartë blu?

Karta Blu është për punonjësit e kualifikuar ose të kualifikuar dhe hulumtuesit nga vendet jo-anëtare të BE-së. Duhet të zbatohen kushtet e mëposhtme:

Aplikantët duhet të ofrojnë dëshmi se kanë përfunduar studimet në nivel universitar

Aplikantët duhet të dorëzojnë një kontratë pune ose një ofertë detyruese pune.

Kandidatët e Kartës Blu duhet të paguhen shumë për të marrë kartën. Në Gjermani, në vitin 2018, aplikantët Blue Card pritet të ketë një pagë minimale bruto prej së paku 52.000 euro, por ajo është 40,560 euro në profesione të caktuara, në të cilën ka një mungesë të kandidatëve, si shkenca apo matematika. Jo të gjitha kombësitë kanë të drejtë për Kartën e Kaltër. Shtetasit nga vendet që janë nën sundimin kushtetues të vendeve aktuale të BE-së, të tilla si Curacao (kushtetutë një pjesë e Holandës) dhe (një rajon autonom i Portugali) Azores konsiderohen shtetas të BE-së.

mund të aplikoni?

Ju mund të aplikoni për kartën blu të BE-së në të gjitha vendet e BE-së përveç Danimarkës, Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Aplikimet duhet të dorëzohen në Zyrën e të Huajve në vendin përkatës.