Në varfëri absolute 4 nga 10 grekë

Greqi

greqia ne focus-1ATHINË  –  Të dhënat statikore për Greqinë janë të zeza. Sipas studimit të fundit shkencore  të Institutit të Sindikatave të Përgjithshme të Greqisë (GSEE) dërguar Kryeministrit, Guvernatori i Bankës së Greqisë dhe liderëve të partive të vendit. Shkalla e punësimit me kohë të pjesshme është jashtëzakonisht i lartë dhe po i afrohet 70%. Është indikative se popullata e varfër në Greqi ëdhtë dyfishuar në vitet e fundit, duke rezultuar në më shumë se 4 në 10 banorët e vendit të ketë të ardhura të disponueshme nën pragun përkatës të varfërisë se në vitin 2009.

Shkalla e varfërisë absolute e të punësuarve me kohë të plotë në vitin 2009 arriti në 7.6%, ndërsa në vitin 2012 19.7%. Për kohë të plotë të vetë-punësuar të njëjtën përqindje në vitin 2009 u vlerësua në 23.5%, ndërsa në vitin 2012 ajo ishte rritur në 37.4%.

Punë me kohë të pjesëshme

Më e rëndësishme ishte përkeqësimi i punonjësve me kohë të pjesshme, për të cilin shkalla e varfërisë absolute nga 30.1% në vitin 2009 u rrit në 51.7% në vitin 2012 , për më tepër, sipas studimit të GSEE puna me kohë të pjesshme fiton terren vazhdimisht. Norma u rrit në mënyrë të konsiderueshme nga rreth 6% në vitin 2009 në 10% në vitin 2014. Vlen të përmendet se shkalla e pavullnetshme punësimit me kohë të pjesshme është jashtëzakonisht i lartë dhe po i afrohet 70%. Ndërkohë, numri i të papunëve është katërfishuar, duke u rritur nga 364.000 në tremujorin e tretë të 2008, në 1.342 milionë në tremujorin e parë të vitit 2014. E rëndësishëm është shkalla e lartë e papunësisë në mesin e grave dhe të rinjve dhe të papunëve me kohë afatgjatë, ndërsa në tërë ekonominë greke humbën vendin e punës një milion. Shkalla e varfërisë e papunësisë u rrit nga 34.8% në vitin 2009 në 65.5% në vitin 2012. Rritja është e regjistruar dhe normat e varfërisë për pensionistët, nga 18.6% në vitin 2009 në 31.3% në vitin 2012.

Burimi: Gazeta Ethnos