NENSHTETESIA GREKE! HAPET PLATFORMA E RREGJISTRIMIT PER TESTIMIN E HISTORISE, GJUHES DHE GJEOGRAFISE

Provimet e nënshtetësisë: Është në funksion platforma elektronike për paraqitjen e aplikimeve për marrjen e certifikatës së përshtatshmërisë së natyralizimit.

Është aktivizuar platforma elektronike për paraqitjen e aplikimeve të të interesuarve për të marrë pjesë në provimet për marrjen e Certifikatës së Mjaftueshmërisë së Natyralizimit (PEGP), e cila do të mbahet më 8 maj 2022.

Platforma funksionon në faqen e Sekretariatit të Përgjithshëm të Shtetësisë ku është postuar edhe Banka e rinovuar e Temave të Provimeve (exetaseis-ithageneia.ypes.gr) e faqes së Ministrisë së Brendshme. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është e premtja, 11 mars 2022 ora 23:59.

Përvetësimi i PVZH-së është i nevojshëm për paraqitjen dhe shqyrtimin e një aplikacioni natyralizimi për të huajt alogjenë.

Ky është procesi i tretë i provimit që kryhet me sistemin e ri të testeve me shkrim, në standardet e atyre kombëtare. Të drejtë pjesëmarrjeje kanë edhe ata që dështuan në provimet e nëntorit.

Vlen të theksohet se ekzaminimet e mëparshme janë kryer nën një regjim integriteti dhe transparence absolute, fakt që u njoh si nga Autoriteti Kombëtar i Transparencës ashtu edhe nga Avokati i Popullit me një raport përkatës.

Identifikimi i aplikantit bëhet automatikisht, pasi platforma elektronike e paraqitjes ndërvepron me bazat e informacionit të AADE dhe Ministrisë së Politikës së Emigracionit, si dhe me Sistemin e Integruar të Informacionit të Shtetësisë. Për finalizimin e formularit të aplikimit kërkohet një tarifë prej 150 euro, nga e cila përjashtohen ata që kanë një aplikim aktiv për natyralizim (Numri i dosjes në shërbimin e nënshtetësisë në Ministrinë e Brendshme).

Aplikantët mund të zgjedhin se cilin nga 12 qytetet ku do të ketë qendra testimi dëshirojnë të testohen. Ekziston një formular i veçantë aplikimi për ata që i përkasin kategorive të veçanta të ekzaminuarëve (mbi 62 vjeç, me aftësi të kufizuara në të nxënë ose me sëmundje dhe paaftësi), të cilët do të ekzaminohen me gojë.