Organizata e Kombeve të Bashkuara ka në plan të rritë bashkëpunimin për bujqësinë dhe migracionin

888

Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracionin kanë nënshkruar një memorandum të ri të mirëkuptimit për të forcuar bashkëpunimin.

Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) kanë nënshkruar një premtim për të rritur bashkëpunimin ndërmjet dy agjencive të OKB-së. Këtë vit, FAO dhe IOM mbajnë presidencën e përbashkët të Grupit Global të Migracionit, i cili përbëhet nga 20 agjenci të OKB-së dhe synon adresimin e çështjeve globale të migracionit.

Qasje e re ndaj iniciativave globale

Marrëveshja e re do të shërbejë si bazë për FAO dhe IOM për të theksuar rëndësinë e zhvillimit bujqësor dhe rural në kontekstin e migracionit. Qëllimi është për të forcuar bashkëpunimin në avokim strategjik, si dhe njohuri të ndarë në hartimin, zbatimin dhe monitorimin e programeve të vendeve të miratojnë për të përfshirë migrimin në politikat e tyre zhvillimore kombëtare.

Lidhje më të ngushta në funksion të negociatave të Global Compact

Në një deklaratë, FAO dhe IOM tha se lidhjet më të ngushta janë vendimtare në funksion të negociatave ndërqeveritare që çojnë në miratimin e Kompaktit Global për të sigurt, të rregullt dhe të rregullt Migrim (GCM) deri në fund të 2018. Globale compacts të hartuar këtë vit – një për migracionin dhe një të veçantë për refugjatët – do të jetë produkt i një procesi të vendit e udhëhequr dhe është menduar për të ofruar një paketë të plotë të parimeve të përbashkëta dhe metodat për të përmirësuar, plotësojnë dhe përforcojnë kornizave të politikave në nivel kombëtar, rajonal dhe global./infomigrants

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: