Sigurimet Shoqërore IKA: Shqiptarët të parët në Greqi (53.65%) në mes të huajve

Emigracioni Kryesore

Shqiptarët , pakistanezët, bullgarët dhe rumunët, janë këta që përbëjnë shtyllën kurrizore të punëtorëve të huaj ligjore në Greqi, siç dëshmohet nga statistikat zyrtare të institucionit të Sigurimeve Shoqërore (IKA).

Sipas të dhënave po të këtij institucioni në krahasim me muajin prill 2016 dhe mars 2016, numri i të huajve të siguruar është rritur me 11.07%. Por në krahasim me muajin Prill 2016 deri në prill 2015 numri i të huajve të siguruar u rrit me 5.59%.

Shqiptarët përbëjnë numrin më të madh të të siguruarve ndërmjet të gjitha komuniteve të marra sëbashku me 53.65%, që do të thotë një në dy të huaj, ndërsa gratë shqiptare përbëjnë 49.41% të numrit të përgjithshme të grave të huaja në këtë vend.

Të dhënat e sigurimeve shoqërore IKA (prill 2016) mbi punësimin ligjor të të huajve në Greqi si mëposhtë:

* Nga huajt e siguruar 53,65% kanë shtetësinë shqiptare, nërsa për meshkujt e huaj 56,39% janë të kombësisë shqiptare, ndjekur nga shtetas pakistanezë me 8.35% dhe Rumania me 4.96%. Mbi gratë e huaja 49.41% janë të kombësisë shqiptare, ndjekur nga kombësia bullgare me 9.93% dhe 8.13% rumune.

Burrat e komuniteteve të huaja përfaqësojnë 11.55% të meshkujve të siguruar dhe ajo e grave të huaja 8.61%.

* 32,48% të të siguruarve të shtetasve të vendeve të BE-së janë të punësuar në hotele dhe restorante, 15.55% në tregtinë me shumicë dhe pakicë, ndërsa 14.09% në industri prodhuese.

* 31.13% e të siguruarve shqiptarë në punë punojnë në hotele dhe restorante, në ndërtim 17.49%, si dhe 16.78% në industrinë prodhuese. Nga punëtorët në ndërtim 28.31% janë të huaj, ndërsa në industrinë janë punësuar 4.24% të të siguruarit. Nga punëtorët në hotele dhe restorante 20,16% janë të huaj, ndërkohë që ky sektor punëson 15.21% të të siguruarve.

* Nga punëtorët në industrinë e prodhimit 13.17% janë të huaj, ndërkohë që ky sektor punëson 13.83% të të siguruarve. Kategoria e profesionale në të cilat numri më i madh i anëtarëve të punësuar në sipërmarrjet e përbashkëta, janë punëtorët e zyrës me një përqindje 22.85%. 27,28% e të siguruarit me punëtorët e zyrës nënshtetësinë greke, 21.99% janë të punësuar në shërbim dhe dyqan dhe tregjet e hapura, ndërsa 13.54% janë punëtorë të pakualifikuar,

* Të siguruar në punë me shtetësinë shqiptare, pjesa më e madhe (47,84%) janë të punësuar si punëtorë të pakualifikuar, tregtarët, 27.19% janë të punësuar në shërbim dhe në dyqan dhe tregjet dhe 9.07%…

Nga 791.343 të huaj, 480.804 janë shqiptarë

Në regjistrimi i fundit në vitin 2011 në Greqi janë regjistruar 480.804 emigrantë shqiptarë, që përbëjnë grupin më të madh të popullsisë emigrantë në këtë vend me një popullsi prej 10.858.018 banorë (të dhënat e përditësuara 2015). Deri në vitin 2007 ata dërguan në Shqipëri prej 500 milionë euro, që përfaqëson 9% të PBB-së së vendit, ndërsa hapën rreth 20.000 biznese të tyre në Greqi.

Në shtatë vitet e krizës rreth 75,000 u kthyen në vendin e tyre. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2005, emigrantët e huaj në vend arriti në një milion dhe ishin: shqiptarë 438. 036, Bullgarë 35.104, 22.875 gjeorgjianë, rumunë 21,994, rusë 17.535 , polakë 12,831,  pakistanezë 11. 130 dhe të kombësi të tjera 189. 070.

Të siguruarit shqiptar në punë mbizotërojnë në rreth 200.000 punëtorë të huaj, ku në në dy është shqiptarë, të cilët janë të regjistruar me IKA. Kështu, shtetësia shqiptare është e dyta në mesin e IKA, ndërsa shqiptarët përbëjnë 56.65% të të gjithë punëtorëve të huaj.

Të dhënat e siguruarve në punë:

  • Greke 1.685.026
  • Shqiptarë 102.482
  • Bullgarë 12.416
  • Rumunë 11.862
  • Pakistanezë 9,748
  • Rusë 5.920
  • Bangladeshë 5,159
  • Georgianë 4,211
  • Ukrainian 3,646
  • Indianë etj 3,592.