“Shkojmë, të dal ku të dal ” vlerësim –pune në Departamentin e Emigracionit

Emigracioni

Sindikata e Zyrtarëve të Shërbimit të Azilit dhe Autoriteti i Apelit të Ministrisë së Emigracionit po reagon ndaj padisë së Ministrave të Emigracionit dhe Financave për shpalljen e paligjshme dhe abuzive të grevës – abstenimin e shoqatës nga procesi i vlerësimit, me një protestë mesditën e ditës së premte në Gjykatën e Evelpidonit.

Seanca e padisë është caktuar për në orën 12:30 pasdite dhe Shoqata bën thirrje për tubim në orën 12:00, por edhe ata punonjës që nuk e kanë bërë këtë  para gjyqit për të paraqitur deklaratat e pjesëmarrjes në grevë. 

Motoja  e punëtorëve: “Jo autoritarizmit dhe talljes, jo diskreditimit të punës sonë”.

Sindikata e Punëtorëve thekson se qeveria nuk heziton të “shënjestrojë shërbimet e zhveshur nga personeli dhe infrastruktura”, ndërsa vlerësimi që ka qenë në vend për kaq shumë vite nuk ka ndihmuar në përmirësimin e shërbimeve për emigrantët dhe refugjatët, por përkundrazi e ka vështirësuar atë. 

Rritja e shërbimit në distancë të azilkërkuesve dhe shkurtimi i procedurave të azilit “jo vetëm që çojnë në diskreditim të punës sonë, por edhe vështirësojnë aksesin e tyre në procedurat e azilit, duke e bërë punën tonë  më intensive”.

Gjithashtu, punëtorët kundërshtojnë studimin e ministrisë për t’iu përgjigjur me padi Shoqatës në më pak se një javë, ndërkohë që nuk ka dhënë përgjigje për problemet që janë kronike: punëtorët që punojnë në kontejnerë.

Zvëndësimin e  kompjuterëve që punojnë me shpejtësinë e breshkës , vonesë e parave për riparime të thjeshta të ndërtesave , ofrimi i pamjaftueshëm i përkthimit , i cili ishte ndërprerë gjashtë muaj më parë, ndërprerja e shërbimeve të pastrimit dhe sigurisë në zyrat e shërbimit të azilit, plotësimi i personelit të ministrisë me marrëdhënie pune honorare (qiramarrës apo me kontratë) në masën 70%.

Edhe Shoqata Panhelene e Zyrtarëve të Shërbimit të Pritjes dhe Identifikimit të Shtetasve të Vendeve të Treta dënoi tentativën për kriminalizimin e të drejtës së garantuar me Kushtetutë të grevës, duke vënë në dukje një sërë situatash problematike për punonjësit në kuadrin e përgjithshëm të mosfunksionimit të ministrisë.

Përsa i përket vlerësimit – përcaktimit të objektivit, ai thekson: “I gjithë procesi i përcaktimit të objektivit është kryer me një vonesë të madhe, plani vjetor veprimi nuk është vënë në vëmendje të stafit dhe gjithashtu, a është e mundur të vendosen objektiva me karakteristikat e lartpërmendura?!

Rrjedhimisht, punonjësve do t’u kërkohet të vlerësohen në mënyrë arbitrare, pa garantuar vlerësim të barabartë dhe meritokraci .

Natyrish, pasi në fund të fundit vlerësimi mund të konsiderohet i panevojshëm kur Shërbimi është plot me punonjës të transferuar dhe kur fjala ASEP për pozicionet e përgjegjësisë në të gjitha nivelet hierarkike është fjalë e panjohur.

Burimi: tv.Tribuna