Të papunësuarit në OAED: Mësoni se kush janë të drejtat tuaja

Greqi

Me një seksion të ri në portalin e OAED-it të papunët do të kenë mundësinë për t’u informuar për të drejtat që ata kanë në kartën e tyre të papunësisë.

Emigrantët shqiptarë që dëshirojnë për të mësuar të drejtat e tyre, duhet të vizitojnë “Të drejtat e të papunëve duke pasur kartën e papunësisë” në seksionin online në Website, http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/DikaiwmataAnergwn, për të gjetur të koncentruar të gjitha objektet dhe përfitimet, të tjera përfitimet dhe ndihmat financiare.