Traktati i Dublinit një zjarr për Greqinë

Greqi Kryesore


Komisioni Evropian ka vendosur një afat Greqisë për të korrigjuar sistemin e azilit dhe të fillojë përsëri gradualisht të rregulloj sistemin e pranimit të kërkuesit e azilit emigrantë deri në mars 2017, nëse nuk e bën një gjë të tillë mund të përjashtohet për një periudhë gjashtë-vjeçare lidhur me standardet evropiane Dublin azil . Në bazë të marrëveshjes së nënshkruar në vitin 1990 në kryeqytetin irlandez, shtetet anëtare të cilat janë pika e parë e hyrjes për njerëzit që kërkojnë azil në BE, janë të detyruar për të filluar procesin e aplikimit dhe ti marrin përsëri në qoftë se ata udhëtojnë pa leje në vendet e tjera të BE-së. Komisioni Evropian në një deklaratë , flet për “rifillimin gradual të rikthimit në Greqi”, për të shmangur një barrë të papërballueshm për Evropën, “rifillimin e transportit do të aplikohet vetëm për azilkërkuesit që kanë hyrë ilegalisht në Greqi nga 15 mars 2017 e në vazhdim.
Παράλληλα η Κομισιόν καλεί όλα τα κράτη μέλη «να συμμορφωθούν πλήρως με τις υποχρεώσεις τους ως προς τη μετεγκατάσταση και να μεριμνήσουν για την αποστολή στην Ελλάδα του κατάλληλου αριθμού εμπειρογνωμόνων στον τομέα του ασύλου».

Në këtë moment Greqia u konsiderua e përshtatshme për të marrë pjesë në Dublin për shkak të arsyeve të mëposhtme.

1. Greqia ka pranuar se ka përmisuar në mënyrë dramatike kushtet që nga viti 2011, kur ai u përjashtua nga Traktati Dublin dhe tani indetifikon të gjithë ata që hyjnë në kufirin grek, procesi i azilit punon, ndërsa kushtet për të miturit e pashoqëruar janë përmirësuar.

2. Në këtë mënyrë, Komisioni konsideron se kjo do të përmirësojë procesin e migrimit, pasi shtetet anëtare do të pranojë më lehtë refugjatë nga Greqia, nëse ata e dinë se ata hyjnë ilegalisht në vendin e tyre,do të mund të rikthehen përsëri në Greqi

3. Fillon procesi për t’u kthyer në funksionimin e plotë të Marrëveshjes Shengen dhe hapjen graduale të kufijve midis shteteve anëtare.