Tre problemet më kryesore të shqiptarve në realitetin në Greqi…

2097

Emigrantët shqiptarë në realitetin grek hasin nga dita në ditë probleme nga më të ndryshme. Edhe pse kanë kaluar mbi dy dekada, emigracioni shqiptar akoma po endet në labirinthet e njëpasnjëshme të ligjeslacionit grek.

Tri problemet kryesore të shqiptarëve në Greqi sot janë mosnjohja e patentës shqiptare, dhënia e pensionit dhe leja e qëndrimit.

Problemi i parë

Lidhur me njohjen e patentës , shumë shqiptarë janë të punësuar si shoferë në transport dhe kompani të tjera. Një problem kyç me të cilin përballen është se, patenta shqiptare është një nga të paktët, nëse jo i vetmi vend që nuk njihet nga shteti grek.

Pra shoferët shqiptarë janë të detyruar të rimarrin provimet për të siguruar licencën e vozitjes greke duke paguar tarifat e nevojshme për shkollim dhe provimet. Sigurisht që ky fenomen ka shpjegimin e saj. Në fillim, shumë shqiptarë u trafikuan me licenca të rreme, kështu që autoritetet greke u kanë detyruar të gjithë shqiptarëve të marrin një patentë greke për të siguruar vlefshmërinë e aftësive të tyre të drejtimit. Gjoba për posedimin e lejes së shoferit ekskluzivisht shqiptar për një shqiptar aktualisht qëndron në 1,000 €.

Problemi i dytë:

Një problem i madh për shqiptarët në Greqi është dështimi për të marrë një pension. Për shembull, shqiptarët me moshë të madhe sot që kanë punuar në vendin e tyre për 20 vjet dhe 18 vite të tjera në Greqi nuk marrin pension nga insitucioni i sigurimebe shoqërore IKA, sepse vitet e tyre të punës në Shqipëri nuk njihen. Kjo ka të bëjë me mungesën e marrëveshjes midis dy shteteve dhe shërbimeve përkatëse kompetente.

Kjo është pasojë e shumë faktorëve dhe në thelb pamjaftueshmëria e infrastrukturës së shërbimit shqiptar përkatës dhe mungesës së burimeve financiare nga shteti shqiptar. Megjithatë, në një vizitë të fundit nga Kryeministri shqiptar në Greqi, pala greke premtoi të trajtojë çështjen e pensioneve shqiptare në Greqi. Por siç dihet deri me sot emigrantët fjalën e pensionit ndigjojnë dhe pension me sy nuk po shikojnë. Por nje e keqe është se një pjesë e shqiptarve për shumë arsye, të cilët banojnë dhe punojnë ilegalisht në Greqi, me rezultatin që ata nuk paguajnë kontributet e nevojshme në IKA, nuk kanë të drejtë për pension nga shteti grek.

Problemi i tretë dhe më kryesor:

Deri më sot problemi i përjetshëm i lejes së qëndrimit i atribuohet qeverisë greke. Është qeveria greke që ka vështirësi në lëshimin e këtyre dokumenteve. Nuk është vetëm një strategji e qeverisë greke, por e të gjitha qeverive ekonomikisht të forta në mbarë botën për të siguruar që hyrjet e të huajve në vendin e tyre të mos jenë të pakontrollueshme.

Shumë ligje dhe dekrete presidenciale nuk kanë bërë të mundur legalizimin ashtu siç bëhet ne vende e tjera te BE. Shumë shqiptarë ende sot mbeten peng të këtyre ligjeve të cilët nga viti në vit në vend të përmisojnë proçesin e legalizimit e veshtirësojne atë, duke e kthyer këtë proçes në fitime ekonomike. Deri me sot vetëm 18 mijë emigrantë të kombësive të ndryshme, kane marrë leje me afatgjatë, ndërsa pjesa më e madhe po ndeshet ne ingranazhin e njohur të legalizimit…

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: