Dita Botërore e Emigracionit. Ja sa është popullsia migruese për 2016

477

Më 1 janar 2016, 35.1 milion njerëz të lindur jashtë BE-28 jetonin në Shtetet Anëtare të BE-së, ndërsa 19.3 milion njerëz jetonin në një Shtet Anëtar të BE-së ndryshe nga ku ata ishin të lindur. Vetëm në Hungari, Irlandë, Luksemburg, Sllovaki dhe Qipro numri i njerëzve që kanë lindur në shtetet e tjera anëtare të BE-së tejkalon ata që janë lindur jashtë BE-28.

Më 1 janar 2016, njerëzit që jetojnë në BE-28 dhe kanë shtetas të vendeve të treta ishin 20.7 milion, ndërsa numri i njerëzve që jetojnë në BE-28 dhe të lindur jashtë BE-së arriti në 35.1 milion

Më 1 janar 2016, numri i njerëzve që jetojnë në një shtet anëtar të BE dhe që ka shtetësi të vendeve të treta ishte 20.7 milion, duke përfaqësuar 4.1% të popullsisë së BE-28. Përveç kësaj, më 1 janar 2016, 16.0 milionë njerëz në Shtetet Anëtare të BE-së kanë jetuar në Shtetet Anëtare të BE-së.

Në terma absolutë, numri më i madh i jo-shtetasve që kanë jetuar në një Shtet Anëtar të BE më 1 janar 2016 janë regjistruar në Gjermani (8.7 milionë), Mbretëria e Bashkuar (5.6 milionë), Italia (5.0 milion) në Spanjë (4.4 milionë) dhe në Francë (4.4 milion). Të huajt në këto pesë shtete anëtare përbënin një total prej 76% të numrit të përgjithshëm të të huajve që jetojnë në të gjitha shtetet anëtare të BE-së, ku 63% e popullsisë së BE-28 përbëjnë të njëjtat shtete anëtare. Në terma relativë, shteti anëtar i BE-së me përqindjen më të lartë të jo-shtetasve ishte Luksemburgu, pasi të huajt përbënin 47% të popullsisë së përgjithshme. Një përqindje e lartë e të huajve (10% ose më shumë e popullsisë rezidente) u gjetën gjithashtu në Qipro, Estoni, Letoni, Austri, Irlandë, Belgjikë dhe Gjermani.