576 grekë kanë 88 miliardë dollarë.

Greqi

paraja e vogelKursimit nuk është për të gjithë, 576 pasanik grekët kanë 88 miliardë dollarë, publikuar në gazetën greke ekonomike Anaptiksi. Pabarazitë në shpërndarjen e pasurisë janë në rritje dhe janë një nga karakteristikat kryesore të kohës sonë, Oxfam parashikon se më i pasur 1% e popullsisë së botës do të ketë në 2016 më shumë pasuri se sa 99%, e gjithë popullsisë. Sipas regjistrimit të të pasurve nga Wealth-X, një kompani e specializuar që mbledh informacion në lidhje me të pasurit në botë, për llogari në emër të pasurive dhe të përdorimit të pjesëve të bankave më të mëdha të investimeve dhe bankës zvicerane UBS, bota sot ka 211.275 milionerë asetet e lëvizëshme mbi 30 milionë dollarë, dhe për pesë vitet e ardhshme pritet të rritet me 23%, duke tejkaluar 260.000. Nga kjo listë me vetëm rreth 1% i përket miliarderëve, të cilët nga 2.325 për vitin 2014 pritet këtë vit të rritet me 183, duke arritur 2.508 dhe pritet të tejkalojë 3.800 për pesë vitet e ardhshme. Në listat e bankave zviceriane dhe kompanive të specializuara që mbledhin informacion për të pasurit e kësaj bote (me aktive mbi 30 milionë dollarë) theksohet ka 576 grekë të cilët kanë pronë 88 miliardë dollarë