Borxhi grek në 312.7 miliardë euro

Greqi

borxhi ne focus - 1

 

Athinë  /  Në shumën 312.7 miliardë euro, si dhe 174,7% si përqindje e PBB-së (me referencë të PBB-së 31/12/2014) regjistron borxhin qeveria e Greqisë më 31 mars të 2015, sipas një dokumenti të publikuar në parlamentin grek me kërkesë të kryetarit të Pasokut.

Shpërndarja e borxhit të qeverisë qendrore është si vijon:

– Bono: 39.4 miliardë Euro.

– Obligacionet e mbajtura nga Banka Qendrore Evropiane (programi SMP): 19,8 miliardë Euro.

– Obligacionet e mbajtura nga Bankat Qendrore Evropiane (ANFAs): 7,3 miliardë Euro.

– Bonot e thesarit: 14.9 miliardë Euro.

– Kredi afat-shkurtër: 9,8 miliardë euro

– Kredi nga objekti i Stabilitetit Financiar Evropian (EFSM): 130,9 miliardë Euro.

– Kredi nga FMN: 21.2 miliardë euro.

– Kredi nga shtetet anëtare të Eurozonës: 52,9 miliardë euro.

– Kredi nga Banka e Greqisë: 4.3 miliardë euro.

– Kreditë tjera Brendshme: 0,1125 Euro.

– Kreditë tjera të huaja: 5 miliardë euro.

– Kreditë transnacionale dhe të huaj (Banka Europiane e Investimeve) 7,09 miliardë euro

Të dhënat janë publikuar në parlamentin grek nën shqyrtim kontrolli parlamentar, pas kërkesës së paraqitur nga deputeti i opozitës dhe kreu i Pasokut Z. Evangelos Bassiakos, për të qenë të informuar se si është formuar borxhi grek.