Brenda rreth 100 vjetëve u asgjësuan 95% e kafshë të egra

Mjedisi

tigri ne focus-2

Rënia e shpejtë e popullatave të llojeve të rrezikuara të vertebrorëve filloi në fund të shekullit të 19-të, ka shumë të ngjarë në vitin 1893 nga 123 vjet më parë, në bazë të vlerësimeve të reja shkencore.

Që atëherë dhe deri më sot vlerësohet të ketë mbetur vetëm rreth 5% të numrit të tyre në atë kohë. Studiuesit, të udhëhequr nga Dr. Yun-Xin Fu të Departamentit Biostatistikë të Shkollës së Shëndetit Publik në Universitetin e Teksasit, i cili pas botimit në revistën e Akademisë Kombëtare të Shkencave (PNAS), ka analizuar të dhënat gjenetike dhe dhe aplikuar modele gjenetike e popullatave të më shumë se 2.700 lloje të kurrizorëve. Mesatarisht, sipas vlerësimeve të reja, popullsitë e llojeve të rrezikuara ka rënë me rreth 25% në çdo dhjetë vjet. Në të vërtetë, numri fillestar i llojeve të rrezikuara, para se të fillonte rënien e tyre të shpejtë, tashmë ishte më e ulët me rreth 22% në krahasim me numrin e specieve jo-rrezikuar. Zhvlerësimi gradual i shumë kafshëve i atribuohet kryesisht përhapjes së industrializimit pas përfundimit të shekullit të 19-të dhe, për këtë arsye, shpërbërje ose shkatërrim në ekosistemet e ndryshme të planetit.