“Emigracioni shpeton emigrantet”. Mbi 2.7 milionë emigrantë nga vendet e treta hynë në BE ne 2015

985

Statistikat mbi migracionin dhe popullsinë migrante

Një numër i përgjithshëm prej 4.7 milionë banorësh emigruan në një nga Shtetet Anëtare të BE-së në vitin 2015, me të paktën 2.8 milionë emigrantë që po largohen nga shtetet anëtare të BE.

Vlerësohet se nga 4.7 milionë emigrantë gjatë vitit 2015, rreth 2.4 milion ishin shtetas të vendeve të treta, 1.4 milion ishin shtetas të një shteti tjetër anëtar të BE-së sesa në të cilin kanë emigruar, rreth 860 mijë njerëz migrojnë në një shtet shteti anëtar i BE.

Në vitin 2015 Gjermania shënoi numrin më të madh të emigrantëve të ardhur ne 1 543.8 mijë, pasuar nga Mbretëria e Bashkuar 631.5, Franca 363.9, Spanja (342.1 dhe Italia 280,1.

Në vitin 2015 Gjermania shënoi numrin më të madh të emigrantëve që largohen ne 347.2 mijë, pasuar nga Spanja 343.9, Mbretëria e Bashkuar 299.2, Franca 298.000 dhe Polonia 258, 8 .

Është vlerësuar se në vitin 2015 rreth 2.7 milionë emigrantë nga vendet e treta hynë në BE-28. Përveç kësaj, 1.9 milion njerëz që kanë banuar më parë në një Shtet Anëtar të BE-së kanë migruar në një Shtet tjetër Anëtar.

Në vitin 2015, sipas analizave të bazuara në vendbanimin e mëparshëm, Luksemburgu shënoi përqindjen më të madhe të emigrantëve nga një shtet tjetër anëtar i BE-së (91% e të gjithë emigrantëve), pasuar nga Sllovakia (80%) dhe Rumania (71%), normat relativisht të ulëta janë regjistruar në Itali (26% e të gjithë emigrantëve), Bullgaria, Sllovenia dhe Suedia (28% ). Lidhur me shpërndarjen gjinore të migrantëve në Shtetet Anëtare të BE-së në vitin 2015, kishte pak më shumë burra sesa gratë (56% kundrejt 44%). Gjermania (63%) shënoi përqindjen më të lartë të burrave migrantë, por përqindja më e madhe e emigrantëve femra u regjistrua në Qipro (57%).

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: