Gjermania dha 60 për qind të vendimeve pozitive per azil ne BE

Bota Emigracioni

Në vitin 2017, numri më i lartë i personave të mbrojtur qe ju dha statusi i azilit ishte në Gjermani (325.400), e ndjekur nga Franca (40.600), Itali (35,100), Austria (34,000) dhe Suedia (31,200).

Prej atyre që kanë statusin e mbrojtjes në BE, 271,600 u njohën si refugjatë, të cilët përbënin 50 për qind të të gjitha vendimeve pozitive. Mbrojtja  iu dha 189,000 aplikantëve të tjerë (35 përqind) dhe 77,500 iu dha leja e qëndrimit për arsye humanitare (14 përqind). Duhet të theksohet se statusi dhe statusi i mbrojtjes plotësuese përcaktohen nga ligji i BE-së, ndërsa leja e qëndrimit lëshohet sipas ligjit vendor për arsye humanitare.