Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut: Azilkërkuesit në kushte degraduese dhe çnjerëzore

911

Chloe Lyneham /

Më 7 dhjetor 2017, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut gjeti se autoritetet bullgare kishin mbajtur fëmijët e një familjeje të refugjatëve të Irakut në kushte të papranueshme, që mbahen në paraburgim administrativ.

Në gusht të vitit 2015, një familje që kërkonte azil të Irakut që udhëtonte në Europën Perëndimore u kap nga autoritetet bullgare në një kufirit bullgaro-serb dhe u dërgua në një qendër burgimi në Vidin të Bullgarisë. Vendimi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut përshkroi se si prindërit dhe tre fëmijët e tyre u futën në një qeli të përmbytur, mbuluar me fleta të pista dhe të forta të kartonit. Familjes nuk iu është dhënë akses në objektet e tualetit dhe është mbajtur pa ushqim për 24 orë. Koha totale në qelinë e ndalimit, sipas familjes, ishte 41 orë. Autoritetet bullgare pohuan se ishte 32 orë. Familja më vonë u dha mbrojtje ndërkombëtare në Zvicër dhe vendosi të merrte rastin e tyre në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut.

Të tre fëmijët ishin të moshës 16 dhe 11vjeç dhe 18 muaj. Gjykata shqyrtoi praktikën gjyqësore për personat që mbahen në paraburgim dhe për cenueshmërinë e veçantë të fëmijëve. Ai zbuloi se kushtet në qelinë e ndalimit bullgar nuk ishin të përshtatshme për fëmijët, madje edhe për një periudhë të shkurtër kohore. Gjykata gjeti se fëmijët i ishin nënshtruar “trajtimit çnjerëzor dhe degradues”, i cili ishte, ndër të tjera, një shkelje e nenit 3 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).

.infoimigrants.net/

 
Këtë e pëlqejnë %d blogues: