Greqi / Njoftim nga Konsullata e Përgjithshme e RSH-së në Selanik, për emigrantët shqiptarë

639

Për tu ardhur në ndihmë emigrantëve shqiptarë në Selanik Konsullata jonë ka dalë me një njoftim si më poshtë:

NJOFTIM
Ju informojmë se datat e reja të takimeve në Konsullatën e Përgjithshme në Selanik do të jenë si më poshtë:
Konsullata e Përgjithshme e RSH-së në Selanik, duke ndjekur me shqetësim situatën e krijuar, nivelin e përhapjes së pandemisë COVID-19 si dhe masat e marra nga autoritetet përgjegjëse në Greqi për riskun e lartë të koronavirusit, njofton për shtyrjen e takimeve për Pasaportë dhe Karta ID, si më poshtë:

➢ Takimet e datës 3 prill do të bëhen më 1 maj 2020
➢ Takimet e datës 4 prill do të bëhen më 2 maj 2020
➢ Takimet e datës 6 prill do të bëhen më 4 maj 2020
➢ Takimet e datës 7 prill do të bëhen më 5 maj 2020
➢ Takimet e datës 8 prill do të bëhen më 6 maj 2020
➢ Takimet e datës 9 prill do të bëhen më 7 maj 2020
➢ Takimet e datës 10 prill do të bëhen më 8 maj 2020
➢ Takimet e datës 11 prill do të bëhen më 9 maj 2020
➢ Takimet e datës 13 prill do të bëhen më 11 maj 2020
➢ Takimet e datës 14 prill do të bëhen më 12 maj 2020
➢ Takimet e datës 15 prill do të bëhen më 13 maj 2020
➢ Takimet e datës 16 prill do të bëhen më 14 maj 2020

Datat e tjera të takimeve për Pasaportë dhe Karta ID do të vazhdojnë sipas datave të mbyllura, për të cilat jeni njoftuar.
Ju falenderojmë për mirëkuptimin​

Konsullata e Përgjithshme e RSH-së – Selanik