Greqi / Si do të mbahen zgjedhjet e 25 qershorit: Çfarë është planifikuar për Rishikimin Kushtetues

Greqi Kryesore

Zgjedhjet e 25 qershorit 2023 do të jenë zgjedhje të reja të rregullta. Nuk do të ketë as një raund të dytë dhe as përsëritje. Prandaj, sjellja e tyre do të jetë e zakonshme në përputhje me atë që parashikon Kushtetuta, ligjet dhe dispozitat, raporton gazeta Zougla.gr

Për shkak se në votime nuk ka asnjë formë qeverisjeje që nga zgjedhjet e 21 majit 2023, ka disa elementë të veçantë që do të zbatohen, shpjegon eksperti kushtetues Kostas Chrysogonos
Procedurat përkatëse, si dorëzimi i programeve, simboleve partiake, kombinimet me emrat e kandidatëve në Gjykatën e Lartë dhe gjykimi mbi to nga seanca plenare e Departamentit të Parë të saj, për të drejtën ose mospjesëmarrjen në zgjedhje, do të përsëritet që nga fillimi, pasi këto janë zgjedhje të reja kombëtare. Me pak fjalë do të ngrihet sërish çështja e pjesëmarrjes së Ilias Kasidiaris dhe partisë “Helenët” në zgjedhjet e 25 qershorit. Për këtë do të vendosë Plenari i Gjykatës së Lartë.


Zgjedhjet do të mbahen me lista dhe jo me votim të kryqëzuar. Brenda ekraneve nuk do të ketë stilolaps, pasi votuesi nuk do të ketë nevojë të vendosë një kryq pranë emrave të kandidatëve.

Ndaj, qytetarët nuk duhet të vijnë në qendrat e votimit me fletë votimi që tashmë kanë kryqe preferenciale. Ndodh edhe në ditët e sotme dhe mjaft shpesh. Mjafton të zgjedhim fletën e votimit të partisë që preferojmë dhe thjesht ta vendosim në zarfin që do të hedhim në kutinë e votimit. Në fletëvotimet – “lista”, renditja e emrave të kandidatëve për deputetë përcaktohet nga kryesia e partisë, me kriter tradicional rezultatin e sondazhit të fundit, pra më 21 maj. Në vend të parë do të jenë ata persona që kanë marrë më së shumti kryqe të dielën e kaluar sipas radhës.

Çfarë ndodh me mundësinë e Rishikimit Kushtetues

Sipas nenit 110 të Kushtetutës, nevoja për rishikim kushtetues përcaktohet me vendim të Kuvendit – të paktën 151 deputetë – me propozim të të paktën 50 deputetëve, duke sinjalizuar fillimin e procedurës.

Pra, në fazën e parë vendoset se cilat dispozita do të rishikohen dhe kërkohet një shumicë prej tre të pestat e Kuvendit. Konkretisht duhen dy vota që do të mbledhin pëlqimin e 180 deputetëve, të ndara me të paktën një muaj. Megjithatë, në këtë fazë të parë të rishikimit kushtetues, nuk është kusht që shumica prej 180 të kenë arritur në përmbajtjen përfundimtare të dispozitave të reja.

Parlamenti aktual me 180 deputetë detyron Parlamentin e ardhshëm, i cili do të formohet pas zgjedhjeve, të ketë mundësi të ndryshojë nene të veçanta të Kushtetutës. Parlamenti i ardhshëm, megjithatë, nuk mund të shtojë dispozita të tjera në dispozitat e rishikuara.

Nëse Kuvendi me përbërjen e tij aktuale vendos, kryetari i Kuvendit të ardhshëm në fillim të seancës së parë themelon Komisionin për Rishikimin e Kushtetutës, për të shtjelluar përmbajtjen e dispozitave që do të rishikohen siç janë përcaktuar në fazën menjëherë paraardhëse të procedurës.
Zougla.gr