Greqia kampione për shpenzimet qeveritare

Greqi

kampione greqia ne borxhe

Greqia bëhet vendi i tretë në eurozonë me përqindjen më të lartë të shpenzimeve publike si përqindje e PBB-së.

Shpenzimet e qeverisë janë duke arritur në 55% të Produktit Kombëtar Bruto, ndërsa vendet e vetme që kalojnë Greqinë është Finlanda dhe Franca. Kjo rezulton nga Komisioni Evropian që paraqiti në Eurogrup më 9 shtator, sipas publikimit të capital.gr.

Sipas raportit të komisionit shpenzimeve në vendin e parë është Finlanda dhe e dyta Franca , duke u ndjekur pas nga Greqia, Belgjika, Austria dhe Italia. Irlanda dhe Lituania janë dy vende me kosto më të ulët, dhe si përqindje e shpenzimeve / PBB ndjekur nga Letoni, Estoni dhe Qipro.