HAPET PLATFORMA PËR APLIKIME PËR LEJE QENDRIMI PËR SHTETAS TE VENDEVE TE TRETA

Greqi

Procedurë e re për dhënien e lejes së qëndrimit, rreth 200,000 aplikime për emigrantë janë në pritje

Nga sot është online platforma e aplikimit për shtetasit e vendeve të treta për t’iu nënshtruar përcaktimeve të nenit 193.  Sipas këtij neni, vendoset një procedurë e re për dhënien e lejes së qëndrimit, e cila siguron akses në punë në varësi, si dhe në dispozitë. të shërbimeve për palët e interesuara të cilët:

a) Të kenë një deklaratë oferte pune nga një punëdhënës në Greqi për punësimin e tyre nën statusin e punës së varur ose ofrimit të shërbimeve ose punës.

b) Kanë banuar në Greqi deri më 30 nëntor 2023 pa leje qëndrimi pa u rregulluar statusi i qëndrimit dhe vazhdojnë të qëndrojnë në Greqi.

c) Të plotësojë të paktën tre vite të njëpasnjëshme qëndrimi në Greqi përpara paraqitjes së një aplikimi, sipas dokumenteve të një date të caktuar.

Platforma do të pranojë aplikime deri në fund të vitit 2024

Për aplikime në: https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications.