“Ne Grekët jemi të bashkuar kundër zëvendësimit të popullsisë së vendit nga kolonët islamikë! “

303

Njoftimi i mëposhtëm u lëshua nga Zyra e Shtypit “Zgjdhja Greke” në lidhje me reagimet e banorëve për zhvendosjen e emigrantëve në vendin e tyre:

ZGJIDHJA GREKE është pranë betejave dhe luftës së banorëve për ta mbajtur Greqinë në këmbë! Ne jemi ngjitur me betejën e Grekëve që Greqia të mbetet Greke dhe e Krishterë! Ne të gjithë Grekët jemi të bashkuar kundër zëvendësimit të popullsisë së vendit nga kolonët islamikë!