Interneti në Greqi është më i shtrenjtë dhe më i ngadalshëm se vendet e tjera të BE-së

566

Greqia është vendi i dytë më i shtrenjtë në të gjithë Bashkimin Evropian.

Një studim i Komisionit disa ditë më parë rendit Greqinë si vendi me tarifat më të larta, pas Belgjikës. Greqia, bazuar në studimin përkatës është ose në kategorinë e 4-të të vendeve të BE-së. me tarifat më të larta, ose në kategorinë e 3 me vendet që aplikojnë tarifat më të larta.

Shtetet Anëtare janë të ndara në katër kategori kryesore, e para që përfshin vendet “e lira” të BE-së, e dyta “relativisht e lirë”, e treta “relativisht e shtrenjtë” dhe e katërta vendi i “shtrenjtë”.

Në të njëjtën kategori, përveç Greqisë dhe Belgjikës, bëjnë pjesë edhe Qiproja, pasuar nga Spanja dhe Sllovenia. Vlen të përmendet se vendet më të shtrenjta të BE-së në tarifat fikse të brezit të gjerë, janë ato që ofrojnë lidhje më të ngadalta. Për shembull, Belgjika, Greqia, Qipro dhe Irlanda nuk ofruan lidhje 1 Gbps në fund të vitit të kaluar, ndërsa dy prej tyre (Greqia, Qipro) as nuk ofruan lidhje me shpejtësi mbi 200 Mbps.

Për sa i përket tarifave, Greqia është më e shtrenjtë se mesatarja evropiane në pothuajse të gjitha kategoritë e paketave të ofruara është më e shtrenjtë se mesatarja e Evropës.

Për shembull, në rastin e paketave që përmbajnë lidhjet shpejtësi 30 deri në 100 Mbps, Greqia devijon nga mesatarja e BE-së. duke filluar nga 20% në 60%. Për një paketë të dyfishtë (Internet + TV) me një lidhje mbi 100 Mbps, në Greqi tarifa është më shumë se dyfishi i mesatares së BE-së. Konkretisht, e shprehur në njësitë e fuqisë blerëse, ajo tejkalon 90 euro në muaj, kur mesatarja e BE-së është 43,7 euro.