JA SA EMIGRANTË SHQIPTARË JETOJNË NË GREQI!

Emigracioni Greqi

Pas dy dekadash legalizimi, sot në Greqi jetojnë më shumë se 577,000 emigrantë të ligjshëm nga rreth 150 vende të ndryshme .

Sipas të dhënave nga Forumi i Imigracionit për 2016, në pesë komunitetet më të populluara emigrante në Greqi janë shqiptarët që zënë vendin e parë, që shkon në 401.402 emigrantë.

Konkretisht mbështetur në raportin e 2016, 210.167 emigrantë kanë leje qëndrimi afatgjatë. Nga këto, vetëm 18,500 janë vendosur nën statusin e rezidentit afatgjatë, duke siguruar mbrojtje më të madhe dhe trajtim të barabartë me qytetarët e BE. (Raport i vitit 2016)

Rreth 100,000 emigrantë janë në një lloj të pasigurtë në leje qëndrimi. Nga këto, 25,000 kanë një leje qëndrimi për arsye të jashtëzakonshme. Shumë prej tyre kishin humbur të drejtën e tyre për qëndrim të ligjshëm në të kaluarën dhe tani u jepet mundësia për legalizimin e tyre nëse ato zbatohen për administratat e decentralizuara.

Rreth 131,000 emigrantë janë të mitur. Shumë prej tyre kanë të drejtë të marrin një leje qëndrimi të gjeneratës së dytë, kur të mbushin moshën sipas legjislacionit në fuqi. Ata gjithashtu kanë të drejtën të fitojnë shtetësinë greke para dhe pas moshës madhore. Përafërsisht 33,000 kanë kaluar moshën 60 vjeç, ndërsa 77,868 janë midis 50 dhe 59 vjeç.