Kartë Shëndeti falas për emigrantët

Emigracioni

karte shendeti ne focus-1Greqia po përgatit dhënien e kartës shëndetësore për refugjatët dhe emigrantët, nga Ministrina e Shëndetësisë brenda muajit të ardhshëm, theksoi Sekretari i Përgjithshëm i Shëndetit Publik Z. Baskozos dhënë Agjencisë 104,9 FM.

Baskozos madje tha se do ngrihet një komision i cili do të rekomandojë, dhe do të vendoset nga udhëheqja politike, një Plani Kombëtar i Veprimit për mbulimin shëndetësor të refugjatëve dhe emigrantëve, të cilët në bashkëpunim me Departamentin e Politikave të Migrimit do të japë një program zgjidhje.

Sekretari i Përgjithshëm gjithashtu siguron siguri se Plani Kombëtar i Veprimit do të jetë një dispozitë për mbështetje psikologjike me staf të trajnuar profesional për të gjithë këta njerëz, sepse siç tha ai “mbështetja psikologjike, është ndoshta masa më e rëndësishme për të mbrojtur shëndetin e tyre…