Kotzia në Kikilia: Çështjet e tilla serioze si me Shqipërinë nuk mund të trajtohen si diskutime në një kafene.

825

Përgjegjësia në çështjet e politikës së jashtme kërkon që Demokracia e Re të paraqitet nga Ministri i Jashtëm Nikos Kotzias, i cili thekson se çështjet e tilla serioze nuk mund të trajtohen si diskutime në një kafene.

Kjo përgjigje i dha së fundmi nje pyetje të deputetit, Vassilis Kikilias, me rastin e bisedimeve greko-shqiptare për të zgjidhur një sërë problemesh që kanë zgjatur për dekada të tëra. Në fakt, duke vënë në dukje një term të përdorur në pyetjen e tij nga V. Kikilias, Ministri i Punëve të Jashtme, pasi vëren se një term i tillë “nuk gjendet kudo në literaturën mbi të Drejtën Ndërkombëtare të Detit dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare”, kërkon deputetin e Demokracisë së Re të riformulohet pyetjen e tij “pasi është një shqyrtim parlamentar dhe jo një debat në kafe”. Së fundi, ministri i jashtëm theksoi se “politika e jashtme greke duhet të ushtrohet me qartësi, përgjegjësi, seriozitet dhe efikasitet dhe jo për hir të komunikimit të lirë”.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: