Masakër, Agjencia Europiane e Mjedisit: Në Shqipëri janë zhdukur 35% të pyjeve

Kryesore Mjedisi

Nga 2006-a deri në 2012-n, sipas Agjencisë Europiane të Mjedisit, në Shqipëri janë zhdukur rreth 727 hektarë pyje, apo rreth 34.77% e totalit…

 Njëherë e një kohë, çdo gjë ishte fushë, këtë e thonë shifrat. Sipas Agjencisë Europiane të Mjedisit, 46% e 639 mijë hektarë tokë e urbanizuar nga 2006-a deri në 2012-n përdorej më parë për të kultivuar kultura bujqësore, të cilat sot janë pjesë e një qyteti apo ndonjë rrugë ka kaluar mbi to.

 Harta e mëposhtme paraqet krahasimin në përqindje të vendeve të ndryshme europiane. Kjo na bën të kuptojmë se cili vend ka konsumuar më shumë tokë pjellore mbi totalin e tokës së urbanizuar, më specifikisht, më shumë se dy mijë hektarë, apo 85% e totalit të territorit të urbanizuar nga 2006-a dhe 2012-a.

Agjencia Europiane e Mjedisit ka klasifikuar tokën e urbanizuar sipas përdorimit të mëparshëm në kullotë, pyje, tokë e kultivuar, zonë e gjelbër dhe kënetë. Për sa u përket pyjeve, nivele më të lartë shpyllëzimi dhe kthim në tokë të urbanizuar kanë Vendet Skandinave, me mbi 70% të totalit të territorit të urbanizuar, Sllovenia me 69% të pyjeve të urbanizuara dhe Portugalia me 54%. Edhe rajoni i Ballkanit, sipas të dhënave, ka nivel të lartë të urbanizimit të tokave pyjore. Kroacia ka urbanizuar rreth 50% të tyre, Mali i Zi 49%, Shqipëria dhe Bosnja përkatësisht me 35% të pyjeve të urbanizuara. Serbia dhe Maqedonia kanë shpyllëzuar 30 dhe 24.5% të pyjeve, ndërsa shteti më i ri i Europës, Kosova, vetëm 11.7%.

Po në Shqipëri? Nga 2006-a deri në 2012-n janë urbanizuar 764 hektarë kullota apo 36.5% e totalit, 727 hektarë pyje apo 34.7%, 289 hektarë zona të gjelbra, 223 hektarë tokë e kultivuar, 68 hektarë me bimësi të rrallë dhe vetëm 18 hektarë kënetë.

 Ndërsa për sa u përket zonave të gjelbra, krahasuar me rajonin, nivelin më të lartë të urbanizimit e ka Greqia me 27.3% të totalit. Shqipëria dhe Kroacia kanë urbanizuar rreth 13.8% të totalit zona të gjelbra. Më pas renditen Mali i Zi me Bosnjë-Hercegovinën me përkatësisht me 12.4 dhe 10.4% të totali të tyre. Ndërsa nivel më të ulët ka Kosova me 8%, Maqedonia me 5.9% dhe Serbia me vetëm 0.2% të totalit të tokës së urbanizuar.