Mbretëria e Bashkuar rivendos ndihmën juridike për të miturit e pashoqëruar

Emigracioni Rajoni

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka vendosur të rikthejë ndihmë ligjore për të miturit e huaj të pashoqëruar që janë ndarë nga familjet e tyre.

Vendimi nga qeveria britanike ka ardhur pas një shqyrtimi gjyqësor nga Shoqëria e Fëmijëve, i cili ka kryer një fushatë për këtë çështje që nga viti 2013, kur legjislacioni ka hyrë në fuqi që revokuar të drejtën e ndihmës juridike për këtë kategori të emigrantëve në nevojë.

Shoqata e Fëmijëve vlerëson se rreth 15,000 fëmijë nuk kanë marrë ndihmë juridike që kanë nevojë në Mbretërinë e Bashkuar. Organizata vuri në dukje se ligji 2013 i ka lënë shumë të miturve “, duke luftuar për të paguar për këshilla të ekspertëve ligjor ata dëshpërimisht nevojë, e cila mund të kushtojë mijëra paund. Në mungesë të qasjes në ndihmë juridike, fëmijët e emigrantëve në Britani të Madhe janë në rrezik të përjashtohen nga arsimi, kujdesi shëndetësor dhe format e tjera të mbështetjes, si dhe në rrezik të paraburgimit