OBSH: Evropa rekord nga AIDS-it

Shendeti

hiv ne focus-2Numri rekord i infeksioneve me HIV janë regjistruar në Evropë dhe Azinë Qendrore për vitin 2014, njoftoi sot Bashkimin Evropian, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH).

Qendra Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (ECDC), me seli në Stokholm dhe OBSH kanë regjistruar 142,000 diagnoza të reja në vitin 2014, një shifër që nuk ka ndodhur para shfaqjes së sëmundjes në kontinent që nga viti 1980.

Vetëm në Rusi është regjistruar në 60% të diagnozave. Në të kundërt, në 28 vendet e BE-së dhe në Islandë, Lihtenshtajn dhe Norvegji janë regjistruar 21% e infeksioneve, ndërkohë që numri i tyre tregon një tendencë në rënie në Evropën Perëndimore.

Për më tepër 31% e njerëzve të infektuar me HIV janë lindur në një vend tjetër nga se është diagnostikuar. Kjo përqindje është më e lartë në vendet e Europës Veriore (Islandë, Suedi, Luksemburgu, Norvegji dhe Irlandë).

Sipas OBSH dhe BE-së, numri i emigrantëve që vijnë në kontinent dhe që kanë virus u zvogëlua me 41% gjatë dhjetë viteve të fundit.

“Kur refugjatët dhe emigrantët janë viktima të përjashtimit social në vendet pritëse, ata bëhen më të prirur për t’u infektuar me HIV dhe kjo mund të çojë në sjellje të rrezikshme”, thotë Drejtori për Evropën Zuzana Giakamp.

“Ne kërkojmë nga OBSH nga të gjitha vendet në Evropë për të ofruar shërbime të auditimit, për parandalimin dhe trajtimin e HIV-it për të gjithë refugjatëve dhe emigrantëve, pavarësisht nga statusi i tyre ligjor. Kjo është mënyra më e sigurt për të mbrojtur popullsinë, “tha ajo.

Metodat e infeksionit ndryshojnë në varësi të vendit.

“Transmetimi i virusit në mesin e heteroseksualëve është përgjegjës për rritjen e infeksioneve në Evropën Lindore dhe (në këto vende) është pjesë e konsiderueshme dhe transmetimit përmes drogave me injektim. Në vendet e BE-së dhe Zonës Ekonomike Evropiane, mënyra kryesore e transmetimit të HIV është marrëdhëniet midis burrave “, nënvizohet nga OBSH.