Pavlopulos : Turqia i detyrohet respektimit të së drejtës ndërkombëtare

Greqi

Për respektin e sinqertë dhe të gjithë të drejtën ndërkombëtare, pra Traktati i Lozanës dhe Traktati i Parisit i vitit 1974, të cilat janë absolutisht të qarta dhe të plota dhe nuk mund të rishikohen ose përditësohen, nga Turqia, tha sot Presidenti i Republikës Prokopis Pavlopulos në takimin e tij me presidentin portugal Marcello Rembello de Souza të martën

Presidenti Pavlopulos përsëriti, lidhur me marrëdhëniet e Greqise me Turqinë, se po ndjek një miqësi dhe marrëdhënie të mira fqinjësore dhe se “ Greqia është në favor të perspektivës evropiane të Turqisë. Greqia  kërkon që Turqia të respektojë acquis evropiane dhe të drejtën ndërkombëtare si një e tërë. Pra, dispozitat e Traktatit të Lozanës dhe të Traktatit të Parisit të vitit 1947 – të cilat janë absolutisht të qarta dhe të plota dhe nuk lënë hapësirë për zonat gri – duhet të respektohen plotësisht nga të gjithë. Veçanërisht kur sfidojnë kufijtë jo vetëm të Greqisë, por edhe të Bashkimit Europian, pasi kufijtë e jashtëm të pares janë gjithashtu kufijtë e jashtëm të këtij të fundit. Përveç kësaj, veçanërisht në lidhje me te drejten per detin, Turqia duhet të respektojë Ligjin e Detit. Ajo e lidh atë, edhe pse nuk i është bashkuar asaj, sepse sipas jurisprudencës së Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë tani ajo gjeneron rregulla përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare, “vuri në dukje Presidenti.