Qeveria Mitsotakis : Paketë e re për shtrenjtësinë familjeve të varfëra (Kush përfiton)

Greqi

Sipas informacioneve, ndër masat që janë në tavolinë dhe që pritet të përfshihen në paketën e re që do të shpallë kryeministri Kyriakos Mitsotakis nga TIF, është edhe një kompensim i ri i jashtëzakonshëm që do të variojë nga 200-230 euro.

Ky është në thelb një kontroll i dytë i saktë, që synon t’u japë personelit financiar familjeve më të dobëta për shkak të dimrit (të vështirë).

Sipas informacioneve, ai (kontrolli i ri i saktësisë) po mendohet të përfshijë një numër më të madh përfituesish. Dhe kjo për të mbështetur familjet dhe grupet sociale më të cenueshme.

Kategoritë e mëposhtme të qytetarëve morën një kompensim përkatës për Pashkë (me kontrollin e saktësisë prej 200 euro):

. Pensionistët e ulët
. Përfituesit e të ardhurave minimale të garantuara
. Të moshuarit e pasiguruar
. Me aftësi të kufizuara
. Të martuar me fëmijë dhe familje me një prind me të ardhura të ulëta.