Research Center:Ja sa muslimanë jetojnë në Evropë !

Bota

Flukset e refugjatëve dhe migracionit që nga fillimi i dekadës kanë ndryshuar më shumë dhe më pak më pak hartën fetare të Evropës pasi vëllimi më i madh i këtyre rrjedhave vjen nga shtetet muslimane.

Sipas një studimi nga Qendra e Kërkimit PEW, e cila Qendra Amerikane bëri vitin e kaluar, por kohët e fundit 4.7 milionë njerëz të ardhur në Evropë përmes migrimit dhe flukseve të refugjatëve, midis 2010 dhe 2016, në lidhje me fe muslimane.

Në të njëjtën kohë, në kontinentin e vjetër, popullsia jomuslimane është ulur me 1.67 milion me muslimanin në drejtim të kundërt që është rritur me 2.92 milionë. Shifrat e mësipërme rezultojnë nga ndryshimi në lindje dhe vdekje. Në të ardhmen, “ndarja” pritet të hapet më shumë, pasi mosha mesatare e muslimanëve që jetojnë në Evropë është 30.4 vjeç, 13 më pak se mesatarja e evropianëve të tjerë që është në 43.8 vjeç.

Është karakteristike që 50% e të gjithë myslimanëve në Evropë sot janë nën moshën 30 vjeç, kur më pak se një e treta (32%) e feve të tjera janë. Në të njëjtën kohë, çdo musliman në kontinent na sjell në botë 2.6 fëmijë mesatarisht kundrejt 1.6 nënave jo-muslimane.

Në rastin e vendeve me popullsinë më të madhe të muslimanëve, Qiproja është e para që ka 25.4% (shumica dërrmuese e turqve qipriotë), pasuar nga Bullgaria me 11.1%, kryesisht me pakicën turke. Vlen të përmendet se Ballkani Perëndimor nuk është përfshirë në studim, ku ekzistojnë popullsi të mëdha muslimane në disa rajone (Shqipëri, Bosnjë, Kosovë, Maqedoni).

Në Greqi, vlerësimi PEW i referohet një popullsi myslimane prej rreth 5.7% të popullsisë së përgjithshme, pra rreth 620.000 njerëz. Këto përfshijnë myslimanët grekë të Thrakës që lëvizin në nivelin 100,000. Përqindja e mbetur ndahet midis migrantëve dhe refugjatëve, të dyja më të moshuar (p.sh. nga Shqipëria) dhe më të rinj se rrjedhat që u shfaqën kryesisht pas vitit 2010.

Së fundi, sipas të njëjtit studim, grekët janë ndër popujt që në shumicë kanë një imazh negativ për muslimanët. Në mënyrë të veçantë, përqindja e të anketuarve që deklaruan se ata kanë një pikëpamje negative për muslimanët është 65%, pasuar nga hungarezët (72%), italianët (69%) dhe polakët. Nga ana tjetër, më pak mendime negative janë regjistruar në Britani (28%), Gjermani dhe Francë (29%). /PEW Research Center/