Si të shmanget ankthi?

Shendeti

Zakone të thjeshta për shmangien e ankthit. Ankthi nuk duhet parë vetëm negativisht, por bëhet i tillë nëse situatat përsëriten çdo ditë. Përtej rasteve ekstreme, ankthi mund të përfaqësojë edhe diçka pozitive. Megjithatë, ata që e ndiejnë doza të rënda në përditshmëri duhet patjetër të ndryshojnë disa zakone:

Të kuptojnë se kur duhet të jenë gati për ‘problemin’.

Të vendosin përparësitë

Të çlirohen nga ideja për të kontrolluar gjithçka

Të reagojnë në vend që ta shtyjnë përballimin me problemin

Të bëjnë dallimin mes realitetit dhe frikës

Të njohin dhe pranojnë pasiguritë e tyre.