Sondazhi/ shifra alarmante : Emigrantet negative per zhvillimin e Greqise, rrisin krimin, papunesine dhe rrezik per terrorimin

762

Një studim i fundit i publikuar dje ne median e shkruar ne Greqi, ne të cilin përshkruhet profili i besimeve të grekut modern, u krye nga kompania Metron Analysis. Pyetësori i vlerave ka te beje me shoqërinë e sotme greke, besimet e qytetarëve për politikanët, pas tetë viteve të krizës së madhe ekonomike dhe vlera që ata japin për koncepte të tilla si feja, familja, miqësia dhe puna.

Karakteristike është përqindja e të anketuarve që vlerësojnë politikën aq e rëndësishme sa vetëm 30% u përgjigjën pozitivisht, ndërsa pjesa e mbetur 70% diskrediton politikanët. Përkundrazi, 85% japin vlerë për fenë, kohën e lirë, punën, miqtë dhe familjen.

Gjithashtu, 20% besojnë se votat në zgjedhje nuk maten në mënyrë të drejtë, ndërsa 40% besojnë se “zyrtarët e zgjedhjeve nuk janë të paanshëm”. Në këtë sfond, 30% besojnë se njerëzit e pasur po blejnë zgjedhjet dhe votuesit marrin ryshfet.
Në të njëjtën kohë, 70% e grekëve thonë se nuk duan per fqinjë, drogazhinje, 57% alkoolistë, 33% homoseksualë, 25.7% emigrantë, 21.6% njerëz të feve të ndryshme, 13.5% të cilët flasin gjuhë të ndryshme dhe 8% çiftë të pamartuar.
Në të njëjtën kohë, sipas sondazhit 25% besojnë se meshkujt bëhen liderë më të mirë politik dhe drejtues më të mirë, ndërsa 40% pajtohen me qëndrimin se “kur një nënë punon, fëmijët vuajnë”.
Interesat raportohen edhe për korrupsionin, pasi 52% besojnë se korrupsioni po ngadalëson drejtuesit e biznesit, 52% në shërbimet publike, 59% në autoritetet lokale, 71% në autoritetet shtetërore dhe 79% në gazetarë.
Në të njëjtën kohë, 50% besojnë se migrantët kanë një ndikim negativ në zhvillimin e vendit, 70% rrisin krimin, 64% rrisin rrezikun e terrorizmit dhe 63.5% fryjnë papunësinë.
Lidhur me fenë, 81.4% deklarojnë se eshte një person fetar dhe 50% shkojnë në kishë të paktën një herë në muaj. Në të njëjtën kohë, 21.2% e grekëve besojnë se “kur shkenca dhe feja të përplasen, feja gjithmonë ka te drejtë”.
Në të njëjtën kohë, qytetarët justifikojnë seksin parandalues në 74 përqind, divorcin në 69 përqind, seksin e rastësishëm në 53 përqind dhe homoseksualitetin në vetëm 25 përqind.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: