UNICEF : Duhen të dhëna më të mira për fëmijët

Bota

Unicef-me shume te dhena

UNICEF i bën thirrje udhëheqësve botërorë për të investuar në të dhënat më të mira për fëmijët.

Përafërsisht një në tre vendet nuk kanë masa të krahasueshme në varfërinë e fëmijëve, ka edhe mungesë të të dhënave të besueshme dhe të krahasueshme për numrin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në pothuajse të gjitha vendet, nuk ka të dhëna të mjaftueshme të sigurt për ujë të pijshëm, ndërsa në disa vende praktikisht nuk ka të dhëna për djemtë që janë detyruar për marrëdhënie seksuale ose akte të tjera të detyruar seksuale. Gjithashtu, vetëm 105 nga 197 vende kanë të dhëna të kohëve të fundit, e cila privon të drejtën fëmijës në mbijetesën, plakjen dhe zhvillimin, dhe përkatësisht vetëm një në dy vende të botës kanë shifrat e fundit për fëmijët mbipeshë. UNICEF i bën thirrje qeverive për të investuar në mënyrë të detajuara,  për fëmijët për të përballuar në mënyrë intesive çështjet si, varfëria, vdekjet e parandalueshme dhe dhuna ndaj fëmijëve.