Varfëria dëmton shëndetin, 550 000 evropianë vdesin në vit

Kryesore Shendeti

Në vitin 2013 në vendet e BE-së, më shumë se 1.2 milion njerëz vdiqën për shkak të sëmundjeve dhe lëndimeve që mund të ishin shmangur në se kishte politika më efektive të shëndetit publik, ose në një shëndetësi më të duhur dhe efikase.

Është vlerësuar se rreth 50 milionë qytetarë të BE-së vuajnë nga dy ose më shumë sëmundje kronike, dhe shumica e tyre janë mbi 65 vjeç. Lidhje me përdorimin e antibiotikëve, ndërsa Greqia mbetet vendi i parë në Evropë.

Theksohet se që nga viti 2000, numri për frymë i mjekëve është rritur në pothuajse të gjitha vendet e BE-së, me 20% në mesatare (nga 2.9 mjekë për 1,000 banorë në vitin 2000 dhe në 3.5 në vitin 2014). Megjithatë, numri i mjekëve specialistë u rrit më shpejt se se numri i mjekëve të përgjithshëm.

550 000 evropianë vdesin në vit … 

550 000 njerëz të moshës së punës vdesin çdo vit nga sëmundje që ndoshta mund të shmangeshin. 16% e të rriturve sot janë të shëndoshë nga 11% që ishin në vitin 2000, ndërsa një në pesë ende pi duhan.

27% e pacientëve shkojnë për ndihmë në urgjencë, sepse nuk ka kujdes parësor në dispozicion

15%, mesatarisht, e shpenzimeve shëndetësore të paguhet direkt nga pacientët e tyre

Evropianët , mesatarisht kanë dhjetë herë më shumë gjasa që të përballen me probleme në sigurimin e kujdesit të duhur shëndetësor për arsye financiare në lidhje me njerëzit më të pasur.

Në të gjithë BE, përqindja e njerëzve mbi 65 vjeç u rrit nga 10% në vitin 1960, ndërsa rreth në 20% në vitin 2015 dhe parashikohet të rritet në rreth 30% në vitin 2060.

Plakja e popullsisë, shoqëruar me rritje të normave e kushteve kronike dhe kufizimet buxhetore kanë bërë të nevojshme për të bërë ndryshime në mënyrën e dhënies së kujdesit shëndetësor, të tilla si zhvillimi i shëndetësisë në mënyrë elektronike etj.

Raporti “Shëndeti me një vështrim: Europa 2016” paraqet tendencat e fundit në sistemet shëndetësore në 28 shtetet anëtare të BE-së, si dhe në 5 vendet kandidate .

Në katër vendet e BE-së, si Qiproja, Greqia, Bullgaria dhe Rumania në vitin 2014, në këto vende një përqindje e popullsisë mbi 10% nuk ka pasur mbulim të rregullt të shpenzimeve shëndetësore, ndërsa në Greqi ishte në kuotën e 17%. Në vitin 2014, të varfërit kanë raportuar nevoja të jashtëzakonshme në shërbimet mjekësore për arsye ekonomike, me një normë mesatarisht dhjetë herë më shumë se të pasurit, në të gjitha vendet e BE-së.

Burimi: Imerisia