Vendi në valë pandemie, ndryshimet buxhetore shkurtojnë me 16.5 mln euro fondet për shëndetësisë

Shendeti

Ndryshimi për herë të dytë brenda 7 muajsh i buxhetit të shtetit, ka shkurtuar fondet për sektorin e shëndetësisë, teksa vendi po përballet me një barrë të rëndë sëmundshmërie të krijuar edhe nga Pandemia Covid-19.

Tabelat e reja buxhetore me shpenzime, sipas institucioneve tregojnë se, fondet totale të Ministrisë së Shëndetësie dhe Mbrojtjes Sociale arritën ne 74.7 miliardë lekë nga 76,7 miliardë lekë që ishin me ndryshimet në aktin normativ të marsit 2022.

Fondet për shëndetësinë janë shkurtuar me rreth 2 miliardë lekë (16,5 milionë euro) ose rreth 2.6%.

Shkurtimet janë aplikuar për të gjitha shërbimet, por reduktimi ka qenë më i fortë për dy sektorë strategjikë që lidhen me menaxhimin e pandemisë, të tilla si Shërbimet e Kujdesit parësor dhe Shërbimet e Kujdesit publik.

Si shërbimi parësor dhe ai i shëndetit publik janë të nënfinancuar.

Një strategji për menaxhimin e sektorit të shëndetësisë në 5 vitet në vijim parashtron nevojën për forcimin e shërbimit parësor dhe shëndetit publik, dy linja që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me parandalimin e barrës së sëmundjeve dhe menaxhimin e pandemisë Covid-19 në një fazë të hershme.

Buxheti i shërbimit parësor u shkurtua me 9.6 për qind, me rreth 851 milionë lekë ose 7 milionë euro.

Buxheti i shëndetit publik u shkurtua me 14 për qind me një reduktim prej 7,3 milionë eurosh.

Reduktimit të fondeve buxhetore iu nënshtruan edhe zërat e tjerë.

Shërbimet e kujdesit dytësor që përfaqësohen nga spitalet u reduktuan me rreth 2 milionë euro, ndërsa shpenzimet për planifikimin, administrimin dhe menaxhimin u reduktuan me 3%.

Vetëm zëri i shërbimit të urgjencës kombëtare mbeti i pandryshuar.

Shkurtimi i fondeve për shëndetësinë erdhi në momentin që vendi po përballet me një valë të katërt të pandemisë COVID-19, teksa ekspertet e shëndetit pohojnë se, virusi do të qëndrojë gjatë dhe nën-variantet e ardhshme mund të jenë edhe me agresive, siç mund të jenë edhe më të buta.

Për të përballuar barrën e sëmundshmërisë ekspertët e shëndetit publik kanë sugjeruar forcimin e kapaciteteve në shërbimin parësor dhe survejancën pandemike.

Të dhënat krahasuese nga databaza e OBSH-se tregojnë se Shqipëria jep financimet më të ulëta publike për kujdesin parësor.

Vendi ynë gjatë pandemisë Covid -19 gjithashtu u rendit në vendet me normat më të larta të vdekshmërisë shtesë./Monitor