Sa orë lejohet një fëmijë për të parë TV?

1716

Për shumë vite, Akademia Amerikane e Pediatrisë ka rekomanduar që prindërit të mos lejojnë fëmijët e tyre të shikojnë TV derisa të jenë dy vjeç, ndërsa për fëmijët më të rritur dhe adoleshentët sugjeruan deri në dy orë në ditë.

Ky ishte rregulli për “kohën e ekranit”, kur një ekran ekzistonte vetëm në televizion. Në ditët e sotme, fëmijët vijnë në kontakt të përditshëm me ekran të shumëfishtë (kompjuter, tabletë, smartphones, video games, etj), kështu që rekomandimet e Akademisë konsiderohen të paktën anakronike.

Teknologjia luan një rol të madh në jetën tonë të përditshme dhe fëmijët nuk jetojnë vetëm. Duke pasur këtë në mendje, Akademia Amerikane e Pediatrisë ka vendosur të modifikojë rekomandimet e saj duke i afruar ato sot dhe duke i bërë ato më fleksibël. Tani nuk propozon një numër të caktuar orësh, por jep drejtime më të përgjithshme:

Çdo prind është përgjegjës për vendosjen e kufijve dhe rregullave mbi përdorimin e teknologjisë nga fëmija (sa kohë dhe çfarë lloj programesh ai sheh, cilat lodra do të luajë etj.) Dhe të ndihmojë që ato të zbatohen.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: