334.5 miliardë euro borxhi publik i Greqisë, më e larta në BE

389

Borxhi më i lartë në BE në tremujorin e katërt të vitit 2018 u regjistrua në pesë vende me mbi një qind përqind : Greqia (181.1%), Italia (132.2%), Portugalia (121.5%), Qiproja (102.5%) dhe Belgjika (102%)

Në 181.1% të PBB-së ose 334.5 miliardë euro, borxhi publik i Greqisë u formua në tremujorin e katërt të 2018, sipas shifrave të Eurostat të nxjerra sot.

Në të njëjtën kohë, borxhi në eurozonë ishte mesatarisht në 85.1% të PBB-së, nga 86.4% në tremujorin e tretë të 2018. Në BE, borxhi arriti në 80% të PBB-së, nga 81% respektivisht. Estonia (8.4%), Luksemburgu (21.4%) dhe Bullgaria (22.6%) kanë regjistruar nivelin më të ulët të borxhit.