524.7 milionë euro për programin Fermerët e Rinj në Greqi

Përfundimisht, programit Fermerët e Rinj do t’i ndahen burime shtesë prej 100 milionë eurosh për të kënaqur interesin e madh të shprehur në ftesën e fundit të masës së Programit për Zhvillim Rural (PZHR) 2014-2022.

Ndarja e burimeve shtesë prej 100 milionë eurosh që do të ndahen për të mbuluar një pjesë të kërkesës së tepërt si angazhim, së bashku me 20 milionë euro që mund të rishpërndahen, pasi shpërndarja fillestare nuk u mbulua nga kërkesa në katër rajone (Jug. Egje, Ishujt Jon, Atikë, Epir), që bazohet në pjesëmarrjen e çdo rajoni (pra një shpërndarje totale prej 120 milionë euro).

Një total prej 524.7 milion € janë në dispozicion në ftesën specifike të masës Fermerët e Rinj me procedurën më të përshtatshme, të drejtë, proporcionale dhe transparente.