Bashkia e Athinës: Mbështet kompanitë e prekura nga pandemia…

98

Bashkia e Athinës vazhdon të mbështesë kompanitë e qytetit që janë goditur nga pandemia dhe të punësojë mijëra punonjës në përpjekjen e saj për të ndihmuar, në mënyrë që t’i mbajë ata të drejtë në vorbullën e krizës financiare.

Nga periudha e parë e karantinës marsin e kaluar deri më sot, autoriteti komunal ka marrë një sërë masash lehtësimi me përjashtime të tarifave dhe lehtësime të tjera, të kombinuara me një rrjet vendimesh të qeverisë qendrore për të kufizuar ndikimin e saj ekonomik dhe social. krizë shëndetësore në kryeqytet.           

Në këtë kontekst, Bashkia e Athinës informon se me vendim të Këshillit Bashkiak të qytetit:

-Të gjitha kompanitë e prekura janë të përjashtuara nga pagesa e tarifës uniforme të kompensimit për pastrimin dhe ndriçimin për periudhën kohore që funksionimi i tyre është pezulluar. Përjashtimi kërkon një aplikim elektronik të çdo pale të interesuar në platformën eservices.cityofathens.gr (Shërbimet Elektronike të Komunës së Athinës) dhe konkretisht, në Departamentin e Tarifave të Rimbursimit dhe ARF, në fushën “Kërkesa për përjashtimin e tarifave të pastrimit dhe ndriçimit për profesionistët”. 

Përdorimi i kodeve të taksive dhe futja në fushën përkatëse vetëm numri i furnizimit me energji elektrike të ndërmarrjes së tij të përjashtuar. 

Aplikimet e palëve të interesuara në platformën elektronike të Komunës do të dorëzohen deri më 31/01/2021. 

Përjashtimi do të shfaqet në llogaritë e ardhshme të ofruesve (KPP, ofruesit privatë).

– Të gjitha ndërmarrjet e prekura përjashtohen nga pagesa e tarifës për përdorimin e hapësirës së përbashkët për periudhën kohore kur funksionimi i tyre është pezulluar. Përjashtimi bëhet sipas detyrës zyrtare nga departamentet kompetente të Departamentit Komunal të të Ardhurave pa pasur nevojë të paraqesë një kërkesë përkatëse nga palët e interesuara. Për më shumë informacion, të interesuarit mund të kontaktojnë përmes telefonit:  

1. Departamenti i Licencimit për përdorimin e hapësirës së përbashkët tel: 210-5277201, 7205, 7245

2. Departamenti i Licencimit të tregjeve në natyrë dhe veprimet e lidhura me të. Tel: 210-5277202, 7209, 7249

Përjashtimi nga tarifa e vetme reciproke për pastrimin dhe ndriçimin mund t’u jepet edhe kompanive që janë prekur ose prekur nga masat emergjente për shkak të përhapjes së sëmundjes covid-19 të imponuar nga shteti dhe nuk janë provuar të kenë funksionuar gjatë periudhës nga 01/06 / 2020 deri më 31/12/2020.

Për përjashtimin specifik, palët e interesuara duhet të paraqesin një kërkesë në Departamentin e Tarifave të Rimbursimit dhe TAP të Departamentit Komunal të të Ardhurave, 22 Liosia, kati i dytë (me takim) ose në adresën e postës elektronike të Departamentit [email protected] (tel. kontaktoni: 2105277229, 7282, 7280, 7283, 7234, 7235).

Një kusht i domosdoshëm për këtë përjashtim është dorëzimi i kthimeve periodike të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) për periudhën specifike kohore (01/06/2020 deri 31/12/2020) në të cilën do të shfaqen zero të ardhura bruto.