COVID -19: Gjobë deri në 50,000 € për ata që shkelin rregullat e kujdesit shëndetësor

339

Bizneset shqiptare në Greqi duhet të kenë kujdes se gjobat e reja për ata që shkelin rregullat e kujdesit shëndetësor Covid-19 janë të papërballueshme dhe për këtë duhet kujdes.

Është një vendim i ri i përbashkët ministror që përfshin gjobë të reja për bizneset që shkelin rregullat e kujdesit shëndetësor Covid-19.

JMC ka tre karakteristika kryesore:

a) Unifikon dhe racionalizon gjobat në mënyrë që të shërbejë për qëllimin për të cilin janë krijuar, që është mbrojtja e shëndetit publik dhe ruajtja e asaj që fitohet nga përpjekja kolektive e qytetarëve, por edhe të mos jetë shkatërrues për bizneset.

 b) Ndëshkon ata që janë vartës

c) Ka efekt prapaveprues në mënyrë që të zbatohet ligji njëllojë për të gjithë

Më konkretisht, parashikon: gjobë administrative nga 1.000 deri në 50,000 euro dhe pezullim të funksionimit nga 15-90 ditë (15 ditë pezullim i funksionimit në shkeljen e parë, 30 ditë në të dytin dhe 90 ditë në shkeljen e tretë nëse bëhet brenda tre muajve, si 60 ditë nëse bëhet brenda gjashtë muajve).