Greqia : Në 895.44 euro, mesatarja e pensionit primar dhe suplementar

637

Ministria e Punës, Sigurisë Sociale dhe Solidaritetit Social njoftoi raportet e Sistemit të Unifikuar të Kontrollit dhe Pagesës së Pensioneve “ILIOS” për regjistrimin e shpenzimeve buxhetore të përfitimeve të dhëna pensionale në qershor dhe korrik 2018.

Në veçanti, në korrik 2018, janë paguar gjithsej 4,472,993 përfitime pensionale, nga të cilat 2,838,070 ishin kryesore, 1,229,002 ndihmëse dhe 405,921 plotesuese.

Shpenzimet mujore të paguara nga fondet arritën në 2,304,099,576 € dhe përfshijnë zbritjet tatimore, zbritjet shëndetësore dhe AKAGE, dhe nuk përfshinë përfitimet e EKAS.

Numri i pensionistëve ishte 2,569,287.

Të ardhurat mesatare nga pensionet primare arritën në € 723.33, të ardhurat mesatare nga ndihmësit arritën në € 172.11 dhe të ardhurat mesatare të plotesuese në € 97.88, duke formuar kështu të ardhurat mesatare mujore për ata që u ishin dhënë atyre dhe pension shtesë në 895.44 euro.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: