Kisha Greke: “Emigrantët janë bërë pirg si dele për therje

Emigracioni

KISHA NE FOCUS -1ATHINË  –  Një reagim i ashpër ka ardhur këtë radhë nga vetë kryepeshkopi  i Kishës Ortodokse të Greqisë, Z. Hieronymos.

“Jetët e emigrantëve në Greqi nuk i përkasin vetëm Greqisë, por të gjitha vendeve të  BE-së”, tha kryepeshkopi i Athinës dhe gjithë Greqisë, Hieronymus në një delegacion të anëtarëve të parlamentit gjerman lokale, Sekretari i Përgjithshëm i Komisionit të Kishave për Emigrantët në Europë (CCME) dhe zyrtarë të tjerë të organizuar nga Qendra për emigrantët dhe Refugjatët e Kishës Greke.

Kryepeshkopi i Kishës Greke ka argumentuar se emigrantët që vijnë në kufi duhet të ” jenë të organizuar dhe të shpërndahen në vende të tjera të BE-së, në proporcion me popullsinë e secilit vend. Të gjithë këta emigrantët rezultoi nga vetë veprimet tona, ne jemi të njohur si” botës perëndimore .Ne vetem me veprimet tona, i detyrojë ata që të braktisin vendet e tyre dhe tani i vemë pirg si dele për therje. Krijuesit e një Evrope të bashkuar, ata që mbrojnë të drejtat e fuqishëm të njeriut dhe janë të bazuara në Deklaratën e Traktatit të Romës, që bëri thirrje për një bashkim më të thellë të popujve të Evropës, e shikojnë të sotmen si fund, është e sigurtë se do të kenë shpërbërë veten! “, ka përfunduar Kryepeshkopi i Kishës Greke.

EMIGRANTET -2

Nga ana tjetër, kreu i delegacionit Volker Konig, i cili tha se BE nuk duhet të mbetet me duart e palosur, ndërsa ai gjithashtu thotë se numri i emigrantëve që hyjnë e kufijve të BE-së është rritur gjashtë herë dhe ata të gjithë kanë  përjetuar një tragjedi të keqe.