Kryetari i Qendrës së Punëtorëve të Verias: Të mos hapet kufiri për punëtorët të huaj.

267

Në një kohë që greva e shqiptarve në Veria po bën jehonë në mediat e shkruara për ngritjen e pages dhe ate te sigurimeve shoqërore, nga Shqipëria janë nisur autobuzat e pare drejt Greqisë.

Reagimet e para kanë ardhur nga Veria. Kryetari i Qendrës së Punëtorëve të Verias, Dimitris Tachmatzidis, njoftoi si vijon:

Dihet gjithashtu se ekziston një refuzim i Grekëve për të punuar në punën bujqësore në kushte ekstreme, siç thonë ata. Pra, ky mohim ka pasur dhe ka akoma efektin që kanë ardhur punëtorët e huaj në zonën tonë, të cilët ngadalë kanë pushtuar “hapësirën” e lënë nga Grekët, pasi që puna duhet të bëhet, produktet duhet të mblidhen, kompanitë e renditjes dhe konservimit duhet të te punojnë.

Nga deklaratat e Ministrave dhe deputetëve të Qeverisë, mësojmë se “problemi me punëtorët nga Shqipëria fqinje po zgjidhet, po hapen kufijtë”.

Është serioze për një shtet, ku ka lista me mijëra të papunë afatgjatë dhe jep dy miliardë euro ndihmë ekonomike, ku nuk mund të shpërndajë siç duhet këtë potencial për të zgjidhur problemin? Kjo, natyrisht, do të ndodhte në një shtet “strategjik”, ndërsa tani ne shohim një shtet “hyrëse”.

Pikpamja ime është: Asnjë transferim, asnjë hapje kufijsh. Shteti Grek, përmes procedurave specifike të regjistrojë nevojat për punë bujqësore sipas rajonit, për të promovuar këtë regjistrim në OAED. dhe ai nga ana e tij për të shpërndarë të papunët afatgjatë, me një vendim politik, i cili do të përcaktojë që çdo refuzim për punë do të thotë automatikisht ndërprerje e të gjitha privilegjeve dhe përfitimeve që mund të marrin të papunët afatgjatë.

Nëse, ekziston një kërkesë për punë që nuk mund të përmbushet, vetëm atëherë mund të vazhdojë me marrëveshje ndërshtetërore.

Më pas ben  një kritikë per qeverinë duke shtuar se: Sa serioze është për një shtet që ndërsa ka kaq shumë nevoja, i cili ka një nga nivelet më të larta të papunësisë në BE, i cili jep dy miliardë euro përfitime, për të mbuluar nevojat e tij në duart e punëtorëve me thirrje nga punëtorët nga vendet e tjera?