Natyralizimi i emigrantëve, kriteri kryesor është çertifikimi i mësimit të gjuhës

247

Shumica e vendeve anëtare të Këshillit të Evropës janë duke përdorur provime të mësimit të gjuhës për pritjen, qëndrimin ose natyralizimin e imigrantëve në territorin e tyre, sipas hulumtimeve nga organizata ndërkombëtare.

Studimi u krye në 2018 nga Këshilli i Evropës në bashkëpunim me Shoqatën e Mësuesve të Gjuhëve Evropiane (ALTE) në 40 nga 47 Shtetet Anëtare të Këshillit.

Siç u konstatua, 83% e vendeve të anketuara përdorin procedura të çertifikimit gjuhësor si parakusht për marrjen në vend ose për lëshimin e një leje qëndrimi (të përkohshme ose të përhershme) ose për shtetësi.

78% e shteteve, përfshirë Greqinë, përdorin gjuhë ose provime sociale për t’u dhënë natyralizimin emigrantëve.

27% e shteteve kanë futur provime për mësimin e gjuhës në një fazë të hershme të pranimit, shpesh në kontekstin e procesit të bashkimit familjar. Midis tyre Austri, Franca, Gjermania, Hollanda dhe Polonia.

15% e shteteve kanë një kërkesë gjuhësore në të gjitha fazat e politikës së tyre të imigracionit: pritja, qëndrimi i përkohshëm, qëndrimi i përhershëm dhe shtetësia.

Më në fund, vetëm 17% e vendeve nuk kishin kritere të tilla për qëndrim të përkohshëm ose të përhershëm ose për natyralizimin e imigrantëve gjatë periudhës së studimit. Këto janë Andorra, Bullgaria, Irlanda, Monako, San Marino, Serbia dhe Suedia.